Director, Scenario Writer
Suguru Murakoshi
Program Director
Kosuke Iwakura
Art Director
Masashi Tsuboyama
Sound Director
Akira Yamaoka
Engine Program
Kosuke Iwakura
Interface Program
Masayoshi Sato
Player Program
Ken Kudo
Monster Program
Hideyuki Fujii
Stream Program
Kenji Yoshino
Demo Program
Taku Otani
Event Program
Masato Akiyama
Tomohiro Maeyama
Camera Program
Naoto Oshima
Horror Phenomenon Program
Masahiko Saito
Sound Program
Nazuki Matsushita
Monster Design
Masashi Tsuboyama
Masaya Okada
Jun Inoue
Character Design
Chieko Ogura
Naomi Hara
Shingo Yuri
Sachiko Sugawara
Minako Asano
Tomoko Mori
Room Design
Tatsuto Yabe
Hiroko Usuda
Tomoko Morohoshi
Background Design
Takeshi Miura
Masaya Aoyama
Kana Saito
Masayuki Fujiki
Kyohei Yamaguchi
Ryoko Horie
Character Motion
Takahide Murakami
Hideyuki Shin
Sosuke Honda
Drama Animation
Atsushi Tsujimoto
Atsushi Sakamoto
Shiro Kanemori
Logo Design
Mai Kitazawa
Publicity
Kazunori Nirasawa
Taro Miyake
Morio Kishida
Kanako Nakahara
Yoshinori Hirai
Yoko Yanagisawa
Kazuya Maruyama
Translation
Wordbox, Inc.
Wordbox NS CronosJapan K.K.
English Supervisor
Jeremy Blaustein (Wordbox, Inc.)
Motion Capture Studio
Links DigiWorks Sakuratei
Voice Recording Studio
OMNIBUS JAPAN
English Vocals produced by
ZRO Limit Productions
In association with
Shadow Box Studio
Producers
Yutaka Maseba
Haruyo Kanesaku
Music Supervisor
Joe Romersa
Music
Akira Yamaoka
Lyrics
Joe Romersa
Lyrics (Original)
Hiroyuki Owaku
Vocalists
Mary Elizabeth McGlynn
Joe Romersa
Recording Studio
Magnitude 8 Post, Los Angeles, CA
Recording Engineer
Michael McCarty (Magnitude 8 Post, Los Angeles, CA)
Special Thanks to
Hiroyuki Owaku
Michio Horikiri
Norihito Hatakeda
Makoto Hiura
AKT
Tetsushi Takahashi
Hidenori Onishi
Wilson Cheng
Ken Ogasawara
Sub-Producer
Akihiro Imamura
Producer
Akira Yamaoka
Executive Producer
Hirotaka Ishikawa