Director
Takayuki Kobayashi
Sound Director
Atsumu Miyazawa
Main Program
Takayuki Kobayashi
Effect Program
Masayoshi Sato
Peripheral Program
Osamu Komuta
Sound Program
Makoto Hiura
Tetsushi Takahashi
Technical Support
Hideo Ueda
Nozomi Akimoto
Keiichi Ikeda
Hisashi Kato
Original Program
Norihito Hatakeda
Hiroyuki Owaku
Yuki Mizuochi
Yukinori Ojima
Kazutoshi Sugai
Hideyuki Fujii
Hayato Fukushima
Satoshi Kikuchi
Taku Otani
Hidehisa Harada
Naoto Ohashi
Hiromichi Ito
AKT
Background Revision
Yumiko Fujishima
Takayuki Ando
Masayuki Fujiki
Kyohei Yamaguchi
Town Design/Modeling
Masashi Tsuboyama
Atsushi Ono
Motomi Minowa
Mayuko Yano
Hitomi Namatame
Jun Inoue
Hiroto Yamaguchi
Yuko Ito
Jun Suzuki
Room Design/Modeling
Takamitsu Nemoto
Yasunori Kanetake
Masako Murakata
Keiko Yamazaki
Runa Sugiyama
Noriyoshi Sato
Chieko Ogura
Tomohisa Koike
Takeshi Miura
Hiroshi Koyama
Character Modeling
Shingo Yuri
Sachiko Sugawara
Minako Asano
Character Motion
Yuichi Kobayashi
Shigeru Kobayashi
Kazuhide Nakazawa
Drama Animation
Suguru Murakoshi
Atsushi Sakamoto
Atsuya Tanaka
Ray Matsumura
Shiro Kanemori
Still Picture
Takashi Ito
Tomoko Morohoshi
Item Design/Modeling
Eiichi Ito
Tomoko Furukawa
Logo/Package Design
Daisuke Nakayama
C.G.I. Movie Editor
Morio Kishida
PUBLICITY
Overseas
Kazunori Nirasawa
Domestic
Kanako Nakahara
Taro Miyake
Osamu Shigeta
English Supervisor/Translator
Jeremy Blaustein (WordBox)
Casting Coordinator
Haruhiko Inaba (Wordbox)
Motion/Voice Actor
Guy Cihi
Monica Horgan
Donna Burke
David Schaufele
Jakey Breckenridge
Dominic Allen
Dennis Falt
Motion Capture Studio
Links DigiWorks Sakuratei
Voice Recording Studio
OMNIBUS JAPAN
Special Thanks to
Ken Ogasawara
Jason Enos
Daavid Cox
Stephanie Hattenberber
Norio Takemoto
Masahiro Sato
Tomoaki Kouguchi
Original Director
Masashi Tsuboyama
Scenario Writer
Hiroyuki Owaku
Monster Designer
Masahiro Ito
Character Design/C.G.I.
SATO WORKS U.S.A.
Drama Director
Suguru Murakoshi
All Music & Sound Effects
Akira Yamaoka
Producer
Akihiro Imamura
Executive Producer
Gozo Kitao